Képviselő-testületi ülés 2023.02.23.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról Előadó: polgármester
3) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolóiról és a 2023. évi üzleti terveiknek jóváhagyásáról Előadó: polgármester
4) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról Előadó: polgármester
5) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi kommunikációs tervéről Előadó: polgármester
6) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. sz rendelet módosításáról Előadó: polgármester
7) A Benedek Elek Óvoda 2023. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról Előadó: polgármester
8) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2023. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról Előadó: polgármester
9) A tanyagondnoki szolgálat bővítéséről Előadó: polgármester
10) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2022. évi munkájáról Előadó: polgármester
11) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Előadó: polgármester
12) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló 7/2006. (05.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester
13) A fenntartói pótlékról szóló 5/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester
14) Rendeletek hatályon kívül helyezéséről Előadó: polgármester
15) Az Értéktár Bizottság 2023. évi munkatervéről és költségvetéséről Előadó: polgármester
16) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 14. sz. módosításáról Előadó: polgármester
17) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester
18) TOP -PLUSZ -1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése - Belterületi gyűjtőútak komplex fejlesztése Biatorbágyon c. projekt kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárásának megindításáról Előadó: polgármester
19) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálatáról Előadó: polgármester
20) A csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzésről (2023. október 1.-2024. október 1. időszak között) Előadó: polgármester
21) A csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzésről (2024.01.01-2024.12.31 időszak között) Előadó: polgármester
22) A Biatorbágy, 3718/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: polgármester
23) A Biatorbágy, 3407/17 hrsz-ú ingatlan ajándákozási szerződéséről Előadó: polgármester
24) Biatorbágy 2845 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról Előadó: polgármester
25) Biatorbágy 3708/3 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről Előadó: polgármester
26) A Biatorbágy, 061 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról Előadó: polgármester
27) A Biatorbágy, Forrás utcai sportpályán létesítendő öltöző épület pályázatról Előadó: polgármester
28) A Biatorbágy, Forrás utcai sportpálya telkén rekortán multifunkciós sportpálya kialakításáról Előadó: polgármester
29) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatósága részéről érkezett településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről és a 340/2022. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat módosításáról Előadó: polgármester
30) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről Előadó: polgármester
31) A Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról (ZÁRT)  Előadó: polgármester

Tájékoztatók:

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. február 17.

 

Tarjáni István
polgármester