Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.11.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. november 28. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Tájékoztató a sportcsarnok építéséről
3.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előzetes lekötési igényéről
4.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
5.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2024. évi munkatervéről
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiai ellenőrzési tervéről
7.) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság kérelméről
8.) Dr. Koncz Erika foglalkozás-egészségügyi szakorvos kérelméről, helyiségbérleti szerződés megkötéséről
9.) Gondos óra programról és a házi segítségnyújtás jövő évi szerződéséről
10.) Tájékoztatás a Szily kastély melletti tornateremről
11.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatáról
12.) Szerződés megkötése állati hulladék ártalmatlanítása, kóbor állatok begyűjtése tárgyában
13.) A Biatorbágy Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Szolgáltató Bt. szerződésmódosítási kérelméről
14.) Biatorbágy Város Önkormányzatának új Helyi Esélyegyenlőségi Programjárólc
15.) Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. forduló
16.) Az Angeli utca csapadékvíz elvezető rendszerén történt vizsgálat eredményéről
17.) Biatorbágy, játszóterek felújításáról
18.) Biatorbágy, Boule pálya létrehozásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
19.) Hátrányos helyzetű gyermekek lovas táboroztatásáról
20.) Tájékoztató a biatorbágyi kutak bejelentési kötelezettségéről
21.) Tájékoztató az önkormányzat és hivatala munkájának megítéléséről szóló felmérésről
22.) A honlap Családfakutatás allapjának működéséről
23.) Iharosi tábor üzemeltetési tervéről
24.) Fonyódligeti üdülő üzemeltetési tervéről
25.) Biatorbágy, Vodafone adótorony telepítéséről
26.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
27.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről
28.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
29.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírásáról (zárt ülés keretében)
30.) Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról (zárt ülés keretében)
31.) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási javaslatairól (zárt ülés keretében)

Biatorbágy, 2023. november 24.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke