Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.03.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. március 26. kedden, 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
2.)Éves intézményi karbantartásról
3.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának kiírásáról
4.)A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról
5.)A Biatorbágyi Egészségház alapító okiratának elfogadásáról
6.)A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Programról
7.)Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és iskolaorvosi pályázat kiírásáról
8.)A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021.(VII. 29.) számú rendelet módosításáról
9.)Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról            
10.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
11.)Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
12.)A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 15. sz. módosításáról
13.)Nagydobrony testvérváros kérelméről
14.)Kutyafuttató kialakításának lehetőségéről
15.)Trafiboxok telepítési helyszíneiről
16.)Biatorbágy, 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
17.)A Biatorbágy, 3429/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
18.)A Biatorbágy, 6612 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
19.)Tisztítsuk meg az országot hulladék felszámolási pályázatról
20.)Pecató utca és a környező utcák lakóinak útjavítási kérelméről
21.)A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
22.)Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés keretében

Biatorbágy, 2024. február 23.

Mohácsy István s.k.

bizottság elnöke