Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.06.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. június 25. kedden, 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről- (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
2.)Összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
3.)Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetéséről
4.)Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Egészségügyi Intézmény közötti munkamegosztási megállapodásról
5.)Esély Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójáról
6.)A Biatorbágyi Cserkészcsapat kérelméről
7.)A járóbeteg- szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
8.)Az önkormányzat által finanszírozott sürgősségi betegellátásról
9.)Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének SZMSZ módosítása a 2024-es önkormányzati választásokat követően
10.)Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátásáról
11.)Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. sz. rendelet módosításáról
12.)„Forrás utcai bölcsőde, óvoda megközelítéséhez kapcsolódó útépítés” közbeszerzési eljárás megindításáról
13.)„Forrás bölcsőde, óvoda és főzőkonyha eszközbeszerzés” közbeszerzési eljárás megindításáról
14.)A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
15.)Közvilágítás fejlesztéséről a Május 1. és Gábor Áron utcában
16.)A Szily kastély melletti tornateremről
17.)Biatorbágy, 9999 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatásáról
18.)Biatorbágy 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
19.)Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. június 21.

Mohácsy István s.k.
bizottság elnöke