Képviselő-testületi ülés 2024.06.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.)Esély Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
2.)A Biatorbágyi Cserkészcsapat kérelméről
Előadó: polgármester
3.)Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Egészségügyi Intézmény közötti munkamegosztási megállapodásról
Előadó: polgármester
4.)A járóbeteg- szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
5.)Az önkormányzat által finanszírozott sürgősségi betegellátásról
Előadó: polgármester
6.)Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
7.)Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
8.)A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló 12/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9.)A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
Előadó: polgármester
10.)Közvilágítás fejlesztéséről a Május 1. és Gábor Áron utcában
Előadó: polgármester
11.)A Szily kastély melletti tornateremről
Előadó: polgármester
12.)Biatorbágy 9999 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatásáról
Előadó: polgármester
13.)Biatorbágy 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
Előadó: polgármester
14.)„Forrás utcai bölcsőde, óvoda megközelítéséhez kapcsolódó útépítés” közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
15.)„Forrás utcai bölcsőde, óvoda és főzőkonyha eszközbeszerzés” közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
16.)Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
17.)Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
18.)Összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: jegyző
 Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
 Tájékoztatások, javaslatok

Pótanyag:

 

Biatorbágy, 2024. június 21.

Tarjáni István 
polgármester