Koncepciók, programok

Településfejlesztési koncepció 2014 – 2030

Biatorbágy 2001. évben elkészített településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát és módosítását részben az elmúlt évtized dinamikus – városon belüli és a külső környezetben tapasztalható – társadalmi és gazdasági folyamatok, részben a jogszabályi környezet jelentős módosulásai indokolják.

A település új településfejlesztési koncepciójának kidolgozásakor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy Biatorbágy korábbi településfejlesztési koncepciója egy erősen változó időszakban készült, a rendszerváltoztatás és napjaink között eltelt periódus félidejében, az agglomerációs települések dinamikus növekedési szakaszában, kevéssel hazánk Európai Uniós csatakozása előtt. Mindeközben a település készült a várossá válásra, a fent említett időszak kihívásait Biatorbágy még községi jogállású településként élte meg.

Köznevelési koncepció 2020-2024

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018-ban elkészíttette a Város 2020-2024-re szóló köznevelési koncepcióját. A dokumentum az akkor fennálló helyzet alapján tartalmazta a köznevelési rendszer céljait, és határozta meg a célok eléréséhez szükséges feladatokat. Ezek közül volt, ami az elmúlt években megvalósult, van, aminek teljesülése karnyújtásnyi közelségbe került. A koncepció 2021. évi áttekintése ezeknek a folyamatoknak a rögzítését szolgálta, illetve reagálni kívánt a változásokból keletkező újabb feladatokra.

Biatorbágy Közművelődési Koncepciója 2022 – 2026

Biatorbágy új közművelődési és közgyűjteményi koncepciójának megalkotásáról 224/2018.(X.25.) számú határozatával döntött Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Az Oktatási és Kulturális Bizottság az 57/2019. (V. 20.) határozatával fogadta el Biatorbágy Város közművelődési koncepciójának munkaanyagát, és javasolta társadalmi vitára bocsátani. A Covid 19 járvány következtében bevezetett veszélyhelyzeti különleges jogrend miatt Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete végül a 83/2022.(II.

Biatorbágy Város Környezetvédelmi Programja 2013-2024

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint az
önkormányzat feladata a települési környezetvédelmi program kidolgozása (a törvény 46.§), a
törvény körvonalazza a program főbb tartalmi követelményeit is (törvény 48.§). Ennek
megfelelően Biatorbágy Város Önkormányzata elkészíttette 2013 – 2019 közötti évekre szóló
Környezetvédelmi Programját.

Biatorbágy hosszú távú iskolaépítési koncepciójának kialakítását segítő döntés-előkészítő tanulmány- építészeti szempontok alapján

Biatorbágyon az elmúlt 10 évben megduplázódott a lakosság száma. Az ebből fakadó megnövekedett iskolai férőhely igényt azonban nem követték konkrét beruházások, így ma ez a legégetőbb feladata az újonnan megválasztott, 2010. október 3-án felállt Önkormányzatnak. A jelenleg iskolaköteles korosztály 1276 tanulójából csak 770 gyermek jár Biatorbágyon iskolába, ők is meglehetősen zsúfolt, túlterhelt körülmények közé.

Településfejlesztési koncepció elkészítését megalapozó gazdasági helyzetelemzés és jövőkép

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut.

Tartalom átvétel