Képviselő-testületi ülés 2020.07.02.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) A saját tulajdonú gazdasági társaságok számára egységes szerkezetű üzleti terv és beszámoló tartalmi és szerkezeti előírásairól
Előadó: polgármester
2.) Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működéséről
Előadó: polgármester
3.) Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2019. évi működéséről
Előadó: polgármester
4.) Beszámoló az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról
Előadó: polgármester
5.) Az Értéktár Bizottságról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
6.) Beszámoló a közterület felügyelet működéséről
Előadó: polgármester
7.) A szociális intézmények önköltség számítási szabályainak felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
8.) Egyedi támogatási kérelmekről
Előadó: polgármester
9.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének korrekciójáról (testület által biztosított lehetőség)
Előadó: polgármester
10.) Összefoglaló jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: polgármester
11.) Tájékoztató a Városgondnokság 2019. évi munkájáról
Előadó: polgármester
12.) Az ifjúsági támogatás pályázati kiírásáról
Előadó: polgármester
13.) A képviselő-testületi munkaterv módosításáról
Előadó: polgármester
14.) A veszélyhelyzet alatt megalkotott rendeletekről
Előadó: polgármester
15.) A Biatorbágy, 1936/1 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
Előadó: polgármester
16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
17.) Az Aldi Telepítési tanulmánytervéről
Előadó: polgármester
18.) Az Országos Bringapark pályázatról
Előadó: polgármester
19.) A Biatorbágy, 02/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
20.) A Biatorbágy, 0192/4, illetve 0192/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakításából kialakuló út felajánlásáról
Előadó: polgármester
21.) A Biatorbágy, 71 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről – ZÁRT
Előadó: polgármester
22.) "Szász Gyula Egészségünkért Díj" adományozásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
23.) "Geréby Imre Köztisztviselői Díj" adományozásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
24.) "Fedák József testnevelési és sport Díj" adományozásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
25.) Biatorbágyért díj adományozásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy Városért életműdíj adományozásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
27.) Török Henrik pedagógus díj adományozásáról- ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 
28.) Dr. Csaba János Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondásáról és új Felügyelő Bizottsági tag választásáról- ZÁRT
Előadó: polgármester
29.) A bölcsődefejlesztés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról – ZÁRT
Előadó: polgármester
30.) YBL- sétány csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról - ZÁRT
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. június 26.

Tarjáni István
polgármester

  

2020-07-02 15:00