Képviselő-testületi ülés 2022.10.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet éves felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Biatorbágy Budapest-Balaton kerékpárút új nyomvonalával kapcsolatos területet érintő telepítési tanulmánytervről
Előadó: polgármester
3.) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervről
Előadó: jegyző
4.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
5.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről
Előadó: polgármester
6.) Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési keretének felhasználásáról
Előadó: polgármester
7.) Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról
Előadó: polgármester
8.) Önkormányzati rendészet megalakításáról
Előadó: polgármester
9.) A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola használati szerződéssel kapcsolatos kérelméről
Előadó: polgármester
10.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. Sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
11.) Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról
Előadó: polgármester
12.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra vonatkozóan
Előadó: polgármester
13.) Ívóvíz kapacitás biztosításáról
Előadó: polgármester
14.) Jégpálya létesítéséről
Előadó: polgármester
15.) Vis maior támogatás benyújtásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
16.) Önkormányzati intézmények közműveinek rendezéséről
Előadó: polgármester
17.) Biatorbágyi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
18.) A Sándor-Metternich Kastály udvarán lévő konténer termekről
Előadó: polgármester
19.) Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
20.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
Előadó: polgármester
21.) Biatorbágy 5142 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
Előadó: polgármester 
22.) Biatorbágy 5416 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
Előadó: polgármester
23.) Biatorbágy 499/7 hrsz.-ú ingatlanról
Előadó: polgármester
24.) Az Európai Bizottság elnökéhez benyújtandó nyilatkozat aláírásáról
Előadó: polgármester
25.) A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
26.) Földgáz energia végsőmenedékes szolgáltatást követő időszak ellátásának biztosítására csoportos közbeszerzési eljárásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
27.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
28.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
29.) „Biatorbágy - Hó-eltakarítás és síkosságmentesítés”-ZÁRT
Előadó: polgármester 
30.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
31.) "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásával létrejött vállalkozási keretszerződés módosításáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
32.) Ifjúsági támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról II. (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. október 21.

Tarjáni István
polgármester