Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.01.24.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. január 24. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Tájékoztató a Rendészeti Csoport felállításának folyamatairól
3.) Tájékoztató a Sportcsarnok építéséről
4.) Tájékoztató az önkormányzati ingatlanok karbantartásáról
5.) Tájékoztató Nagydobrony testvérváros támogatásáról
6.) Tájékoztató az önkormányzati baba-mama program 2022. évi megvalósulásáról
7.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójáról
8.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park Kft részéről benyújtott, a Biatorbágy belterület 7748/6. hrsz területet érintő telepítési tanulmánytervről
9.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkatervéről
10.) Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkájáról
11.) A polgármester 2023. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
12.) A Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
13.) A központi döntésekkel nem érintett munkavállalók illetményének rendezéséről
14.) Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
15.) A polgármester és az alpolgármesterek 2023. évi cafeteria juttatásáról
16.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
17.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendelet módosításáról
18.) A "Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha kiviteli terveinek megrendelése" közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 144/2022. (IV. 28.) határozat módosításáról
19.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
20.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról  
21.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Társulás, a Nemzetiségi Önkormányzat és valamennyi kapcsolódó intézmény monitoring stratégiájáról
22.) Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
23.) Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
24.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
25.) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásokról
26.) A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda helyiségbérleti díjainak emeléséről és a szabadtéri rendezvények helypénzeinek mértékéről
27.) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetői kinevezésével összefüggő kérdésekről
28.) A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításáról
29.) Az állatvédelmi referens 2022. évi beszámolójáról 
30.) Beszámoló a 2022. évi lisztérzékenység szűréséről
31.) A 2023. évi lisztérzékenység szűréséről
32.) Ivóvíz törzsvezeték létesítéséről a Budaörsi utcában
33.) A Biatorbágy, 3407/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
34.) A Biatorbágy, 3708/1 és 3708/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
35.) Biatorbágy, 015/27 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változásáról
36.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
37.) Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről
38.) Tájékoztató Dr. Radnainé Egervári Ágnes egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséról szóló szerződés módosításáról (zárt ülés keretében)
39.) A „Biatorbágy, Nimród köz (9285/3 hrsz.) közműkiváltás kiépítése” közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. január 20.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke
 

2023-01-24 15:00