Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.02.21.

 MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. február 21. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázatokról – zárt ülés keretében
2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről - Pótanyagként kerül kiküldésre
3) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatósága részéről érkezett településrendezési szerződés (TRSZ) megkötéséről és a 340/2022. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat módosításáról
4) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és a 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
5) Az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
6) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és a 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
7) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2023. évi munkatervéről és költségvetéséről
8) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálatáról
9) A tanyagondnoki szolgálat bővítéséről
10) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi kommunikációs tervéről
12) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
13) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
14) A fenntartói pótlékról szóló 5/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
15) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz rendelet módosításáról
16) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló 7/2006. (05.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
17) Rendeletek hatályon kívül helyezéséről
18) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése - Belterületi gyűjtőútak komplex fejlesztése Biatorbágyon c. projekt kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárásának megindításáról
19) A Biatorbágy, Forrás utcai sportpályán létesítendő öltöző épület pályázatról
20) A Biatorbágy, Forrás utcai sportpálya telkén rekortán multifunkciós sportpálya kialakításáról
21) A csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzésről (2023. október 1.-2024. október 1. időszak között)
22) A csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzésről (2024.01.01-2024.12.31 időszak között)
23) Beszámoló a közlekedési megbízott 2022. évi tevékenységéről
24) Az Összefogás Építési Alap 2022. évi beszámolójáról (átruházott hatáskörben)
25) Az Összefogás Építési Alap 2023. évi pályázati kiírásról (átruházott hatáskörben)
26) Beszámoló a “Biatorbágy Jó Hírneve” keret felhasználásáról (átruházott hatáskörben)
27) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 14. sz. módosításáról
28) A Biatorbágy, 3718/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
29) A Biatorbágy, 3407/17 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
30) A Biatorbágy, 2845 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
31) A Biatorbágy, 3708/3 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
32) A Biatorbágy, 061 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
33) Az Önkormányzat által vásárolt NOZ063 rendszámú személygépkocsi használatba adása a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészet Csoportja részére
34) Költségek megosztásának meghatározása az ivartalanítás díjának tekintetében
35) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi karbantartási programjáról - Pótanyagként kerül kiküldésre
36) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 
37) Tájékoztató a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati pultjának megszűnéséről

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. február 17.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke