Képviselő-testületi ülés 2023.06.01.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 1. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Czuczor Gergely Általános Iskola és Gimnázium konyhai eszközhasználati megállapodásáról és a munkavállalók átvételéről
Előadó: polgármester
3.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester  
4.) A Karikó János Könyvtár helyigényéről
Előadó: polgármester
5.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023/2024-es nevelési évben indítandó csoportok számáról és a felvehető csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: polgármester
6.) Dr. Koncz Erika által ellátott háziorvosi körzet ellátásának kérdéseiről
Előadó: polgármester
7.) Az ifjúság 2023. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló
Előadó: polgármester
8.) Belső ellenőrzési terv 2022. évi végrehajtásáról
Előadó: jegyző
9.) Forrás utcai Sportközpont üzemeltetési szerződéséről
Előadó: polgármester
10.) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2022. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
11.) BMX freestyle pálya használati rendjéről, valamint a zajcsökkentési lehetőségekről
Előadó: polgármester
12.) Közösségi forgalommérő pont kialakításának feltételeiről
Előadó: polgármester
13.) Az Etyek-Sóskút körforgalom tervezéséről
Előadó: polgármester
14.) Kamilla utca felújításáról
Előadó: polgármester
15.) A Biatorbágy 8800/5 hrsz.-ú ingatlan művelés alól történő kivonásáról
Előadó: polgármester
16.) A Biatorbágy 9285/9 hrsz.-ú ingatlan, és a Biatorbágy 092/2, 092/3 hrsz.-ú ingatlanok művelés alól történő kivonásáról
Előadó: polgármester
17.) Biatorbágy 012/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
18.) A Magyar Falu Program keretében történő 0183 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan felajánlásáról
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágy 3605/4 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
Előadó: polgármester
20.) Biatorbágy 3615/2 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
Előadó: polgármester
21.) Biatorbágy 3619/3 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
Előadó: polgármester
22.) A Biatorbágy, 3613 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
23.) A Biatorbágy, 3615/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
24.) A Biatorbágy, 3619/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
25.) A Biatorbágy 061/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
26.) A 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: polgármester
27.) A „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00028 Élhető települések” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
28.) „A közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
29.) Biatorbágy Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi útépítési és járda-felújítási programjáról
Előadó: polgármester
31.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
Előadó: polgármester
32.) A Biatorbágy 9201, a 9202, a 0307/12, a 0313/4a és a 0313/4b hrsz.-ú területekre helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről
Előadó: polgármester
33.) Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Kft. 2023. évi módosított üzleti tervéről
Előadó: polgármester
34.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
35.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
  Tájékoztatások, javaslatok
36.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
37.) "Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
38.) "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
39.) "Dévay Gyula Közművelődési Díj" adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
40.) "Szép Porta Biatorbágyért" díj adományozásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 
41.) Biatorbágy, 2217/18 hrsz.-ú ingatlan peres eljárást megelőzendő megállapodásról (ZÁRT)
Előadó: polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. május 26.

 

Tarjáni István

polgármester