Képviselő-testületi ülés 2024.03.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.)Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
2.)Viadukt Nonprofit Kft. Szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
3.)Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról
Előadó: polgármester
4.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: polgármester
5.)Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2023. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
6.)A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 15. sz. módosításáról
Előadó: polgármester
7.)Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
Előadó: polgármester
8.)A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021. (VII. 29.) számú rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9.)Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és iskolaorvosi pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
10.)Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról     
Előadó: polgármester
11.)A Biatorbágyi Egészségház alapító okiratának elfogadásáról
Előadó: polgármester
12.)A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: polgármester
13.)A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
Előadó: polgármester
14.)A 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
Előadó: polgármester
15.)A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Programról
Előadó: polgármester
16.)„Tisztítsuk meg az országot!” hulladékfelszámolási pályázatról
Előadó: polgármester
17.)Éves intézményi karbantartásról
Előadó: polgármester
18.)Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
Előadó: polgármester
19.)Benedek Elek Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
20.)A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
21.)Nagydobrony testvérváros kérelméről
Előadó: polgármester
22.)A Biatorbágy, 3429/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megerősítéséről
Előadó: polgármester
23.)A Biatorbágy, 6612 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásának megerősítéséről
Előadó: polgármester
24.)Trafiboxok telepítési helyszíneiről
Előadó: polgármester
 Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
 Tájékoztatások, javaslatok
25.)A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
26.)Egészségház vezetői pályázat elbírálásáról (ZÁRT) 
Előadó: polgármester
27.)Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag: