Rendelettár

A rendelettár Biatorbágy Város Önkormányzat valamennyi hatályos egységes szerkezetű rendeletét tartalmazza. A rendeletek között témakör, sorszám és évszám alapján kereshet.

Hatályba nem lépett rendeletek külön oldalon érhetőek el, kattintson a linkre.

Sorszám Rendelet címe Letöltés
10/2021.
(VII.29)
A tanyagondnoki szolgálatról
6/2021.
(V.07.)
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
4/2021.
(V.05.)
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
1/2021.
(III.11.)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
23/2020.
(XII.18.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról
22/2020.
(XII.18.)
22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 11/1995. (07.01.) Ör. sz. rendelet módosításáról
21/2020.
(XII.16.)
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
20/2020.
(XI.30.)
Az építményadóról szóló 25/1997. (12.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
19/2020.
(XI.12.)
A közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól
18/2020.
(x.30.)
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktárának működéséről szóló 24/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
13/2020.
(VII.14.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2020.
(VII.14.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2020.
(V.28.)
Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2020.
(V.28.)
A Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020.
(II.28.)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
1/2020.
(II.28.)
Változtatási tilalom Biatorbágy Schulteisz-kanyar megnevezésű, K-Szf-1 különleges szállásférőhely területre vonatkozóan
28/2019.
(XI.29.)
A 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
27/2019.
(XI.29)
Változtatási tilalom Biatorbágy Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre
26/2019.
(XI.29.)
Biatorbágy város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
20/2019.
(VI.28.)
A közművelődési feladatellátásról
16/2019.
(V.31.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
14/2019.
(V.31.)
A helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
11/2019.
(IV.26)
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
10/2019.
(III.29)
Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
9/2019.
(III.29)
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
7/2019.
(III.1.)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
5/2019.
(III.1.)
A fenntartói pótlékról
21/2018.
(X.26)
Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól
16/2018.
(VI.1.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018.
(III.30)
Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról
3/2018.
(II.23)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
23/2017.
(XII.1)
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
23/2017.
(XII.01)
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
20/2017.
(IX.29)
A helyi népszavazás kezdeményezéséről
19/2017.
(IX.29)
A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól
16/2017.
(VIII.11)
A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
8/2017.
(III.31)
A védett övezetekbe történő behajtás rendjéről
7/2017.
(III.31)
Ebrendelet
5/2017.
(II.24)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
4/2017.
(II.24)
A köztisztviselők illetményalapjáról
24/2016.
(XII.2.)
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktárának működéséről
16/2016.
(VII.20)
Biatorbágy Tópark helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
14/2016.
(VII.11)
A zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról és a fák védelméről
6/2016.
(II.26.)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2/2016.
(IV.29)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
14/2015.
(IX.25.)
Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről
10/2015.
(V. 28.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
9/2015.
(V. 28.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2015.
(V.8.)
A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről
5/2015.
(II. 27.)
Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
28/2014.
(XI.28.)
Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről
12/2014.
(V.05.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
11/2014.
(V.05.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2014.
(II.28)
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
4/2014.
(II.28.)
A kerti hulladék nyílt téri égetéséről
17/2013.
(VI.28.)
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
15/2013.
(VI.28.)
A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól
11/2013.
(IV.26.)
Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2013.
(IV.26.)
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól
6/2013.
(III. 28.)
A telekadóról
26/2012.
(X.26.)
A lakáscélú helyi támogatásokról
21/2012.
(IX.14)
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól
13/2012.
(04.27.)
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2012.
(04.27.)
A „Biatorbágy” névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról
24/2011.
(10. 28.)
Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetését és zárszámadását tartalmazó rendeletekhez kapcsolódó számszaki mellékletek tartalmának meghatározásáról
21/2011.
(09.16.)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére adományozható helyi kitüntetésekről
10/2011.
(04.29.)
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2011.
(04.01.)
Az önkormányzat sporttal, testneveléssel és egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feladatairól
3/2011.
(02.25.)
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
5/2010.
(04.30.)
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2009.
(10.30.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
8/2009.
(10.30.)
Az egyes gyermekjóléti ellátásokról
7/2009.
(10.30.)
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
3/2009.
(04.30.)
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
13/2008.
(10. 03.)
Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról
5/2008.
(04. 25.)
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
20/2007.
(12. 31.)
A temetőkről és a temetkezésről
8/2007.
(05. 03.)
A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről
6/2007.
(05. 03.)
A gépjármű várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról
5/2007.
(05. 03.)
A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról
2/2007.
(03.29.)
Biatorbágy Hulladékgazdálkodási Tervéről
7/2006.
(05.25.)
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól
6/2006.
(05.25.)
Az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról
5/2006.
(05.25.)
A természeti értékek helyi védelméről
4/2006.
(05.25.)
Az építészeti értékek helyi védelméről
14/2003.
(09. 10.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
3/2001.
(04.10.)
A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről
25/1997.
(12.31.)
Az építményadóról
11/1995.
(07.01.)
Az iparűzési adóról