Képviselő-testületi ülés 2019.05.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Településrendezési Szerződésekről:
  • CTPark cégcsoport
  • Kemenes cukrász manufaktúra Kft.
  • SIKA Hungária Kft.

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

2.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására készült, M1 autópálya fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről
Előadó: Polgármester
3.) Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról és a 2019 évi terveiről
Előadó: Polgármester
4.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
Előadó: Polgármester
5.) A Baumann Dentál és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről
Előadó: Polgármester
6.) Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola fenntartóváltásával kapcsolatos szerződésről
Előadó: Polgármester
7.) Oktatásszervezési kérdésekről:

Előadó: Polgármester 

8.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
9.) A Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
10.) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
11.) Nemzeti Ovi-Sport pályázatról
Előadó: Polgármester
12.) SM kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: Polgármester
13.) Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: Polgármester
14.) A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazásáról
Előadó: Polgármester
15.) 2019. évi új utak építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Polgármester
17.) Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról
Előadó: Polgármester 
18.) Patak utcai ingatlanok rendezéséről
Előadó: Polgármester
19.) Környezetvédelmi alap felhasználásáról
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy 090/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
21.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról
Előadó: Polgármester
22.) A TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről a Biatorbágy 2011/60 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: Polgármester
23.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
24.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester

26.) Tájékoztatások, javaslatok
27.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
28.) „Vállalkozási szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
29.) Az orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
30.) Pest Megyei Kitüntetésekről – „Kulturált Települési Környezet Díj” – ZÁRT
Előadó: Polgármester
31.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
32.) "Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
33.) ”Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
34.) "Geréby Imre” Köztisztviselői Díj adományozásáról- ZÁRT
Előadó: Polgármester
35.) Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő tag választása az Egészségügyi és Szociális Bizottságba valamint a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása – ZÁRT
Előadó: Polgármester
38.) Biatorbágy, 9201,9202 hrsz-ú ingatlanok felajánlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. május 24.

Tarjáni István
Polgármester
 

2019-05-30 15:00