Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2019.11.26.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2019. november 26. kedden, 16 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.)

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

  • Településszerkezeti Terv módosításáról
  • Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról
3.) Változtatási tilalom Biatorbágy, Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre vontakozóan
4.) A „Carhivum” Telepítési Tanulmánytervéről
5.) Antenna Hungária Településrendezési szerződéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
6.) A Főépítész megbízási szerződés módosításáról
7.) A Defactoring beruházással kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
8.) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi kiemelt rendezvényein a fellépői költségek biztosításáról
9.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről 
10.) Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról 
11.) Az épülő 16 tantermes általános iskolával kapcsolatos önkormányzati feladatokról
12.) Tájékoztatás a 16 tantermes iskolával kapcsolatban hozott kormánydöntésről
13.) Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról
14.) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról
15.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos - Kossuth Ferenc- Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése- közbeszerzés kiírásáról 
16.) Magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatásáról 
17.) WIFI EU pályázatról 
18.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
19.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
20.) Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről
21.) Fonyódligeti üdülő üzleti- és üzemeltetési tervéről
22.) A Biatorbágy 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
23.) A Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
24.) A Biatorbágy 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
25.) A hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről
26.) Biatorbágy 3402 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
27.) A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról
28.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelméről
29.) A Polgármesteri vis maior céltartalék felhasználásáról
30.) A budaörsi rendőrkapitány kérése jutalmazásra
31.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019.(III.1.) költségvetési rendeletének módosításáról
32.) A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról - ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
33.) A Média Kft. működésével kapcsolatos feladatokról - ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. november 18.

Nánási Tamás s.k.
bizottság elnöke
   

2019-11-26 16:00