Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.03.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. március 28. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 
2.) Forgalomtechnikai kérdésekről: 2022. évi forgalomtechnikai tevékenység értékelése; koncepció a forgalomtechnikai eszközök telepítéséről
3.) Biatorbágy, Paul Hartmann utca (West-Budapark Kft) vonatkozásában településrendezési szerződés megkötéséről
4.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a CCE Ipari Park kft-vel kötendő településrendezési szerződés (TRSZ) megkötésérőld
5.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet „CTP barackos terület” módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről
6.) Biatorbágy BU-BA (alternatív nyomvonal) településrendezési eszközök módosítási eljárásában szükséges Képviselő-testületi döntésekről
7.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
8.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2023. évi köznevelési pályázat elbírálásáról 
9.) Pályázat kiírása Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján
10.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervéről
11.) Szociális intézményeink önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálatáról
12.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
13.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltségszámítási szabályának felülvizsgálatáról szóló 53/2023. (II. 23.) képviselő-testületi határozat módosításáról
14.)

A 2023. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról

15.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
16.) A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) számú rendelet módosításáról
17.) „Önkormányzati belterületi utak karbantartása” - közbeszerzési eljárás megindításáról
18.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Biatorbágyon TOP_PLUSZ-2.1.1-21 c. kódjelű pályázattól történő elállásáról
19.) Tájékoztató a Forrás utcai sportpályán létesítendő öltöző épület terveiről  
20.) Biatorbágy - Szőlőhegyek területére változtatási tilalom elrendeléséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre) 
21.) Ivóvíz kapacitás biztosításáról
22.) A városi piac üzemeltetése iránti kérelemről
23.) A Biatorbágy, 2689 és 2691 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról
24.) A Biatorbágy, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/7, 011/6 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
25.) A Biatorbágy, 3401 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
26.) A Biatorbágy, 2217/20 hrsz.-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről
27.) Peca-tó haszonbérleti szerződésről
28.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződésről
29.) A HUNG-2022/9585 azonosítójú „Biatorbágy helyi értékeinek feltárása, népszerűsítése” című pályázatról
30.) Beszámoló a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
31.) A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
32.) Intézményi tandíj támogatásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. március 24.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke