Képviselő-testületi ülés 2024.01.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 25. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló az alpolgármesterek munkájáról
Beszámoló a tanácsnokok munkájáról
 

Napirend:

1.)Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
2.)Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsöde nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: polgármester
3.)A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ nyitvatartási rendjének módosításáról
Előadó: polgármester
4.)Beszámoló a 2023. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: polgármester
5.)A 2024. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: polgármester
6.)A Biatorbágy Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről, valamint az általa ellátott szakorvosi járóbeteg ellátás, mint önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: polgármester
7.)A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
8.)Az önkormányzat intézményeivel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
9.)Boldog Gizella Alapítvány kérelme idősek szállítására
Előadó: polgármester
10.)A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásokról
Előadó: polgármester
11.)A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium úszásoktatással kapcsolatos kérelméről
Előadó: polgármester
12.)Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
13.)A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
14.)A 2024. évi köznevelési pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
15.)PVB beszámolója a 2023. évi munkájukról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
Előadó: polgármester
16.)OKEB beszámolója a 2023. évi munkájukról
Előadó: polgármester
17.)Biatorbágy 452/3 hrsz. művelési ág változásáról
Előadó: polgármester
18.)Biatorbágy 9285/9 hrsz.-ú inatlan művelési ág változtatásáról
Előadó: polgármester
19.)Biatorbágy 0159/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról
Előadó: polgármester
20.)Biatorbágy 0162/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
21.)Biatorbágy 3636 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: polgármester
22.)A polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester
23.)A központi döntésekkel nem érintett munkavállalók illetményének rendezéséről
Előadó: polgármester
24.)A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és a szabadsága mértékének megállapításáról
Előadó: polgármester
25.)Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
Előadó: polgármester
26.)A polgármester és a főállású alpolgármester 2024. évi cafeteria juttatásáról
Előadó: polgármester
27.)A Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2023. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
28.)Beszámoló az állatvédelmi referens 2023. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
29.)Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
Előadó: polgármester
30.)A tengelyen szállított szennyvíz elszállításáról Biatorbágy külterületein
Előadó: polgármester
31.)Önkormányzat által finanszírozott helyi orvosi ügyeletről - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
Előadó: polgármester
32.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójáról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
Előadó: polgármester
 Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
 

Tájékoztatások, javaslatok

33.)Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbérbe adásáról kiírt pályázatra beérkezett anyagokról (ZÁRT) 
34.)Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (ZÁRT)

Pótanyag: