Képviselő-testületi ülés 2018.01.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Településképi Arculati Kézikönyvéről
Előadó: Polgármester
2.) A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágy 2213 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
Előadó: Polgármester
4.) A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
Előadó: Polgármester
5.) A Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya fejlesztéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)Előadó: Polgármester
6.) Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2017. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
7.) Páty Község Önkormányzatával kötött járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról
Előadó: Polgármester
8.) A 2018. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: Polgármester
9.) Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról szóló pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester
10.) Mammográfiás szűrővizsgálatról
Előadó: Polgármester
11.) A Benedek Elek Óvoda 2018. évi nyári nyitva tartásáról
Előadó: Polgármester
12.) A civil pályázati kiírásról
Előadó: Polgármester
13.) A köznevelési pályázati kiírásról
Előadó: Polgármester
14.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
15.) A Polgármesteri Hivatalban 2018. évben igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Polgármester
16.) A polgármester 2018. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
18.) Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/7 és 011/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Polgármester
22.)

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról:

  • a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti pályázatáról
  • ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányról

Előadó: Polgármester(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

23.) A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – az új műszaki megoldással összefüggő kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó:Polgármester
24.) A fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervének módosításáról
Előadó: Polgármester
25.) Nyilatkozat az emberi szabadságjogokról, valamint az illegális bevándorlók betelepítéséről
Előadó: Polgármester
26.) Az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó Herceghalom Község önkormányzatával kötendő Konzorciumi Megállapodásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
27.) Tájékoztatások, javaslatok
28.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
29.) Állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére kiírt pályázat elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
30.) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
31.) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.) ingatlan résztulajdon értékesítéséről, illetve egyéb fejlesztéséről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
32.) Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésével vagy egyéb fejlesztésével kapcsolatos döntésről – ZÁRT
Előadó: Polgármester 

Bizottsági jegyzőkönyvek:

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. január 19.

Tarjáni István

s.k.polgármester

2018.01.25 15:00
Europe/Budapest