Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022.10.25.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. október 25-én, kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
2.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Biatorbágyon TOP_PLUSZ-2.1.1-21 c. pályázatról
3.) Önkormányzati rendészet megalakításáról
4.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó, a Biatorbágy, Budapest-Balaton kerékpárút új nyomvonalával, „Budapest-Balaton kerékpárút (BUBA) Biatorbágy, Szabadság úti szakaszának kiváltására, a Füzes-, majd pedig Benta-patak nyomvonalát követő alternatív nyomvonallal” kapcsolatos területet érintő telepítési tanulmánytervről
5.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
6.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra vonatkozóan
7.) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervről
8.) Az Európai Bizottság elnökéhez benyújtandó nyilatkozat aláírásáról
9.) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet éves felülvizsgálatáról
10.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. rendelet módosításáról
11.) Az RRF-1.1.2-2021 bölcsődei nevelés fejlesztése Forrás bölcsőde tervmódosításáról
12.) A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola használati szerződéssel kapcsolatos kérelméről
13.) A Sándor-Metternich Kastély udvarán lévő konténer termekről
14.) Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról
15.) Jégpálya létesítéséről
16.) Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással összefüggő kérdésekről
17.) Biatorbágy Város Idősügyi Koncepciójának megalkotásáról
18.) Tájékoztató a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde informatikai fejlesztéséről
19.) Önkormányzati intézmények közműveinek rendezéséről
20.) A közvilágítás fényerőszabályozásáról
21.) Közvilágítás fejlesztéséről
22.) Vis maior támogatás benyújtásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
23.) Ivóvízvíz kapacitás biztosításáról
24.) A Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról
25.) Biatorbágy, 499/7 hrsz.-ú ingatlanról
26.) Biatorbágy, 5142 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
27.) Biatorbágy, 5416 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
28.) Az "Örülünk, hogy megszülettél" programhoz kapcsolódó Életfa megújításáról
29.) Az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület 2021/2022 évi programjának megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóról
30.) Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek kérelmeiről (átruházott hatáskörben)
31.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről
32.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
33.) „Biatorbágy - Hó-eltakarítás és síkosságmentesítés” – zárt ülés keretében
34.) "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásával létrejött vállalkozási keretszerződés módosításáról – zárt ülés keretében
35.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról - zárt ülés keretében

Pótanyag:

Biatorbágy, 2022. október 21.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke