Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.05.30.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. május 30. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.) Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) A Biatorbágy 9201, a 9202, a 0307/12, a 0307/12, a 0313/4a és a 0313/4b hrsz.-ú területekre helyi természetvédelmi terület kiterjesztéséről
4.) A Karikó János Könyvtár helyigényéről
5.) Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium konyhai eszközhasználati megállapodásáról és a munkavállalók átvételéről
6.) Összefoglaló jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
7.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
8.) A „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00028 Élhető települések” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
9.) Biatorbágy Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
10.) A 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról
11.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi módosított üzleti tervéről
12.) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2022. évi szakmai beszámolójáról
13.) Forrás utcai Sportközpont üzemeltetési szerződéséről
14.) BMX freestyle pálya használati rendjéről, valamint a zajcsökkentési lehetőségekről
15.) Az Összefogás Építési Alap 2023. évi pályázatainak elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
16.) "Biatorbágy, Kálvin tér átépítése-HNT” tárgyban aláírt szerződés módosításáról
17.) Közösségi forgalommérő pont kialakításának feltételeiről
18.) Az Etyek-Sóskút körforgalom tervezéséről
19.) A 2023. évi gyalogátkelőhely fejlesztésekről
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi út- és járdafelújítási programjáról
21.) Kamilla utca fejlesztéséről
22.) A Magyar Falu Program keretében történő 0183 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan felajánlásáról
23.) A Biatorbágy, 8800/5 hrsz.-ú ingatlan művelés alól történő kivonásáról
24.) A Biatorbágy, 9285/9 hrsz.-ú ingatlan, és a Biatorbágy 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok művelés alól történő kivonásáról
25.) Biatorbágy, 012/13 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
26.) Biatorbágy, 3605/4 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
27.) Biatorbágy, 3615/2 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
28.) Biatorbágy, 3619/3 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
29.) A Biatorbágy, 3613 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
30.) A Biatorbágy, 3615/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
31.) A Biatorbágy, 3619/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
32.) A Biatorbágy, 061/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
33.) Viabusz 2023. szeptembertől érvényes menetrend javaslatról
34.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
35.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
36.) Biatorbágy, 2217/18 hrsz.-ú ingatlan peres eljárást megelőzendő megállapodásról (zárt ülés keretében)
37.) "Biatorbágy Városért - Életműdíj" adományozásáról (zárt ülés keretében)
38.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról (zárt ülés keretében)
39.) "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozásáról (zárt ülés keretében)
40.) "Dévay Gyula Közművelődési Díj" adományozásáról (zárt ülés keretében)
41.) "Szép Porta Biatorbágyért Díj” adományozásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. május 26.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke