Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023.09.26.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2023. szeptember 26. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre
2.) Az új honlap bemutatásáról – prezentáció keretében
3.) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Csoport 2023. I. félévi szakmai tevékenységéről
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi karbantartási tervének végrehajtásáról
5.) Tájékoztató Biatorbágy Város 2023. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról
6.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2024-2038 időszakra vonatkozóan
7.) CTP Management Kft. TRSZ módosítási javaslatáról
8.) A 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról
9.) Beszámoló a közlekedésszervezési megbízott elmúlt féléves tevékenységéről
10.) A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (második olvasat)
11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
12.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
13.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
14.) „Biatorbágy, Forrás utcai óvoda és bölcsőde és főzőkonyha építési beruházás” közbeszerzési eljárás megindításáról
15.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött, idősek átmeneti elhelyezésére vonatkozó ellátási szerződés megújításáról
16.) Az alapellátásban dolgozó orvosok támogatásáról
17.) A polgármesteri hivatalban 2023. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló 31/2023. (I.26.) képviselő-testület határozat módosításáról
18.) Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
19.) Az Angeli András utca és a Hochwart Mihály utca lakóival történt megbeszélésről
20.) Nyugati III. lakóterület úthálózat és közvilágítási hálózat átadásával kapcsolatos megkeresésről
21.) Tájékoztatás a Szily kastély mellett lévő tornateremről
22.) A Katalin-hegyi játszótér létesítésének támogatásáról
23.) Tájékoztató a BMX freestyle pálya zajcsillapításáról és zajszint méréséről
24.) Elektromos közösségi rollerekről
25.) Biatorbágy 3606/4 hrsz.-ú ingatlan ajándékozási szerződéséről
26.) Biatorbágy, 3606/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
27.) Biatorbágy, 6706 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
28.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás tagjaiban bekövetkezett változásról
29.) A város adventi koszorújáról
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
31.) Ottományi Katalin régészeti könyvének kiadásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre
32.) Biatorbágy, 477 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról (zárt ülés keretében)
33.) Tájékoztató a Molnár Tibor által közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében indított perek lezárásáról (zárt ülés keretében)
34.) "Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása" tárgyban indult közbeszerzési eljárás lezárásáról (zárt ülés keretében)
35.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (zárt ülés keretében)
36.) Pest megyei kitüntetésekről (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2023. szeptember 22.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.

bizottság elnöke