Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024.03.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024. március 25. (hétfő), 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 112. számú termében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:

1.)Tájékoztatás a munkatervben szereplő napirendekről
2.)Kosárlabda csarnok előrehaladási tájékoztatás
3.)Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Szakmai beszámolójáról
4.)Viadukt Nonprofit Kft. Szakmai beszámolójáról
5.)Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2023. évi tevékenységéről (átruházott hatáskörben)
6.)A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról (átruházott hatáskörben)
7.)A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021.(VII. 29.) számú rendelet módosításáról
8.)A közoktatási intézményekben működő sportpályák használatának lehetőségeiről
9.)Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról
10.)Karikó János Könyvtár 2023. évi statisztikai beszámolója (átruházott hatáskötben)
11.)A Karikó János Könyvtár 2024.évi munkaterve (Megyei könyvtár felé leadandó változat átruházott hatáskörben)
12.)Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2023. évi tevékenységéről
13.)Megállapodás felülvizsgálata a Sándor-Metternich kastély költségeinek megosztásáról és a helyiségek használatáról
14.)Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
15.)Esély Szociális Társulás beszámolója (átruházott hatáskörben)
16.)Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és iskolaorvosi pályázat kiírásáról
17.)A Biatorbágyi Egészségház alapító okiratának elfogadásáról
18.)A 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
19.)A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről
20.)A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Programról
21.)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre beérkező pályázatok bírálati szempontrendszerének felülvizsgálatáról – átruházott
22.)Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról
23.)Kutyafuttató kialakításának lehetőségéről
24.)Éves intézményi karbantartásról
25.)Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről
26.)Az asztalitenisz szakosztály kérelméről
27.)Benedek Elek Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
28.)A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló rendelet megalkotásáról
29.)A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásáról- Zárt
30.)Egészségház vezetői pályázat elbírálásáról – Zárt

Biatorbágy, 2024. március 21.

Sisa Márk Ádám s.k. 

elnök