Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024.01.23.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2024. január 23. kedden, 15:30 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.)Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata aktuális pénzügyi helyzetéről - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
2.)Tájékoztató a Sportcsarnok építéséről
3.)Az Etyek-Sóskút körforgalom munkaközi engedélyes tervének bemutatásáról
4.)A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2024. évi munkatervéről
5.)Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkájáról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
6.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójáról - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
7.)Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Csoport 2023. évi szakmai tevékenységéről
8.)Tájékoztató a Rendészeti Csoport által végrehajtott célellenőrzésekről
9.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási javaslatairól
10.)A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról
11.)A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
12.)A központi döntésekkel nem érintett munkavállalók illetményének rendezéséről
13.)Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
14.)A polgármester és a főállású alpolgármester 2024. évi cafeteria juttatásáról
15.)Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
16.)A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról  
17.)A Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2023. évi tevékenységéről
18.)A Biatorbágy Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről, valamint az általa ellátott szakorvosi járóbeteg ellátás, mint önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló rendelet megalkotásáról
19.)Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
20.)Boldog Gizella Alapítvány kérelme a támogató szolgálati feladatok ellátására kötött Együttműködési megállapodásról
21.)A tűzoltó szertár tervezéséről
22.)Tájékoztató a Lomb utca-Levél utca-Szegfű utca csapadékvíz-elvezetéséről
23.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének, ártalmatlanításának és közszolgáltatási feladatainak elvégzéséről bel- és külterületen
24.)Elektromos autó töltőállomások kijelöléséről
25.)Sebességmérő pontok kialakításáról
26.)Önkormányzat által finanszírozott helyi orvosi ügyeletről - (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküdésre)
27.)A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásokról
28.)Beszámoló az állatvédelmi referens 2023. évi tevékenységéről
29.)Beszámoló a 2023. évi lisztérzékenység szűréséről
30.)A 2024. évi lisztérzékenység szűréséről
31.)Beszámoló a „Biatorbágy Jó Hírneve” keret felhasználásáról (átruházott hatáskörben)
32.)Polgármesteri beszámoló Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről
33.)Biatorbágy 0159/2 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról
34.)Biatorbágy 452/3 hrsz. művelési ág változásáról
35.)Biatorbágy 9285/9 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változtatásáról
36.)Biatorbágy 0162/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
37.)Biatorbágy 3636 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
38.)Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbérbe adásáról kiírt pályázatra beérkezett anyagokról (zárt ülés keretében)
39.)Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag: