Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024.02.26

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2024. február 26. (hétfő) 15:00 óra kezdettel rendes ülést tart a Városháza 112. számú termében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:

1.)Tájékoztató a munkatervben szereplő napirendekről
2.)Tájékoztató a Sportcsarnok építéséről
3.)Zeneiskola terveinek és emléktábla elhelyezésének bemutatása
4.)A közoktatási intézményekben működő sportpályák használatának lehetőségeiről
5.)Tájékoztató a Városgondnokság 2023. évi munkájáról
6.)Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2024 évi üzleti tervének jóváhagyásáról
7.)A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
8.)Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2023. évi munkájáról
9.)Az önkormányzat által finanszírozott sürgősségi betegellátásról
10.)Biatorbágyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisátruházásához szükséges előszerződésről
11.)Dr. Träger Orsolya feladat-ellátási szerződésének módosításáról
12.)A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2024. évi költségvetéséről és munkatervéről
13.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról
14.)Boldog Gizella Alapítvány idősek szállítása tárgyában végzett 2023. évi tevékenységéről 
15.)Beszámoló a Memoria Café 2023 évi támogatásáról
16.)Részletes intézményi feladatlistáról
17.)Beszámoló az Ifjúsági Koordinátor 2023. évi munkájáról
18.)A 2023. évi ifjúsági pályázat elszámolásáról
19.)Beszámoló a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolásáról
20.)Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2023. évi működéséről – átruházott
21.)A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2024. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról
22.)Beszámoló a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2023. évi munkájáról - átruházott
23.)Beszámoló a Karikó János Könyvtár 2023. évi munkájáról - átruházott
24.)Beszámoló a Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatásárának 2023. évi elszámolásáról
25.)A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról  
26.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai programjának módosításáról
27.)A Benedek Elek Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározásáról
28.)A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023-2028-as időszakra vonatkozó Továbbképzési programjának felülvizsgálatáról és a 2024/2025. évi beiskolázási tervéről
29.)A Tanyagondnoki Szolgálat bővítéséről
30.)Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
31.)Beszámoló a 2023. évi Egészségnapról
32.)Dr. Vass Miklós Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolója
33.)A Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezetének szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évi támogatás felhasználásáról
34.)A „Fészek” Fogyatékosok Nappali ellátója 2023 évi beszámolójáról
35.)Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2023. IV. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről
36.)A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben dolgozók megbecsülésével összefüggő kérdésekről
37.)Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról és a 2024-es év kommunikációs terveiről
38.)Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pótanyag:

Biatorbágy, 2024. február 22.


Sisa Márk Ádám sk.  
elnök